Yhteystiedot

Kielipalvelu-Språktjänst
Lena Wiksten
lena.wiksten(at)kielipalvelulenawiksten.fi
Sirkankatu 34
28120 Pori
Gsm 046-5638456

Framsida

I facebook

Kielipalvelu-Språktjänst Lena Wiksten är mitt marknadsföringsnamn, under vilket jag erbjuder utbildnings- och översättningstjänster, som främst är riktade till företag och samfund. De huvudsakliga språken är svenska och finska. Jag har en lång erfarenhet av att undervisa svenska på alla utbildningsstadier. Därutöver har jag undervisat svenska och svenskspråkig diskussion för personalen hos företag i olika branscher. Jag har också undervisat finska i såväl svenska som finska läroanstalter.

Jag översätter såväl från finska till svenska som från svenska till finska. Jag har översatt tidningsartiklar, tal, broschyrer och annonser, politiska program, bruksanvisningar och spelregler samt bl.a. en naturfilm. Mina specialområden är samhälle och politik, nationalekonomi och företagsekonomi samt mat, näring och hälsa.

Översättnings- och tolkarbeten gjorde jag hobbymässigt redan i unga år, under skoltiden och studietiden, så jag har en gedigen och lång erfarenhet av dessa. Jag har växt upp i ett tvåspråkigt hem, där vi talade svenska med pappa och finska med mamma. Enligt min egen uppfattning är svenska och finska jämnstarka språk för mig. Mina studier har jag avlagt till största delen på svenska, med undantag av en del vitsord vid sommaruniversitetet, medan jag bott på en finskspråkig ort i så gott som hela mitt liv.

Jag har jobbat med språkkorrigering på både svenska och finska. Jag har bl.a. kontrollerat och korrigerat finskan i en bok om viltdjuren i Finland även som språket i åtskilliga slutarbeten och prograduavhandlingar och i vissa fall t.o.m. översatt dem.

Jag samarbetar med Handelslaget Eezy och då jag håller på med ett projekt, är jag löntagare hos Eezy, som har hand om min fakturering, betalar min lön, sköter om skatteinnehållnig, pensionsavgifter, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Då du beställer en tjänst av mig, fungerar du således precis som med ett företag. Då du gör affärer med mig, behöver du inte bekymra dig om förpliktelser, som har med arbetsgivarstatus att göra.

Produkter