Yhteystiedot

Kielipalvelu-Språktjänst
Lena Wiksten
lena.wiksten(at)kielipalvelulenawiksten.fi
Sirkankatu 34
28120 Pori
Gsm 046-5638456

Tuotteet

Produkter

Kielipalvelu-Språktjänst Lena Wiksten

Tarjoan kielikoulutusta mm. yritysten ja yhteisöjen henkilökunnalle ja vastuuhenkilöille, maahanmuuttajille sekä opiskelijoiden, esim. abiturienttien muodostamille pienryhmille. Yritysten taholta erityisesti keskustelutunnit ovat olleet kysyttyjä. Tunnit pidetään asiakkaan tiloissa. Yhden opiskelijan keskustelutunnit voidaan myös järjestää esim. Skypen tai muun tietoteknisen yhteydenpitovälineen avulla.

Minulla on kokemusta myös englannin kielen opettamisesta peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tarvittaessa voin tarjota englannin opetusta aikuisopiskelijoille esim. peruskoulun ja toisen asteen ammatillisten kurssien puitteissa.

Käännän suomesta ruotsiin ja ruotsista suomeen mm:

  • puheet

  • aikakaus- ja sanomalehtiartikkelit

  • oppi- ja koulutusmateriaalit

  • yhteiskunnallisten aineiden, kansantalouden ja yritystalouden oppikirjat

  • ravinto-oppaat

  • Tuoteselosteet

  • internet-sivut

  • Tuote- ja yritysesittelymateriaalit

  • Käyttöohjeet ja -oppaat

  • pelisäännöt

  • asiakirjat virallisia todistuksia lukuun ottamatta

  • liikekirjeet

  • sopimukset

  • dokumenttien ja elokuvien käsikirjoitukset

Kysyy lisää, lähes kaikki on käännettävissä.