Yhteystiedot

Kielipalvelu-Språktjänst
Lena Wiksten
lena.wiksten(at)kielipalvelulenawiksten.fi
Sirkankatu 34
28120 Pori
Gsm 046-5638456

Hinnoittelu

Hintani perustuvat tuntitaksaan, joka vuonna 2013 on 65,18 €  arvonlisäveroineen. Käännöstöissä tunti tarkoittaa 60 minuutta, opetuksessa 45 minuuttia. Ryhmien opetuksen kohdalla tulee 5 euron lisätuntimaksu jokaista kolmen osallistujan yli menevää osallistujaa kohden.

Käännöstöistä laskutan tasatuntien ylimenevältä ajalta (5-30 min) puoli tuntia eli 32,59 euroa ja puolen tunnin ylittävältä ajalta koko tunnin. Keskivaikean tekstin kääntämiseen kuluu aikaa noin 50 minuutta liuskaa (n. 2400 merkkiä) kohden. Ajan käyttöön ja sen myötä hintaan vaikuttaa myös käännettävän tekstin ymmärrettävyys, eli sen sujuvuus ja oikeakielisyys.

Minimilaskuni on 32,59 euroa arvonlisäveroineen.

Hintaani sisältyvät palkan lisäksi Osuuskunta Eezylle menevä osuus, työnantajan sivukulut, työntekijän sivukulut sekä arvonlisävero.

Opetus tapahtuu asiakkaan varaamissa ja kustantamissa tiloissa, joten hintaan tulevat edellä mainitun lisäksi mahdolliset kilometrikorvaukset.