Yhteystiedot

Kielipalvelu-Språktjänst
Lena Wiksten
lena.wiksten(at)kielipalvelulenawiksten.fi
Sirkankatu 34
28120 Pori
Gsm 046-5638456

Produkter

Produkter

Kielipalvelu-Sråktjänst Lena Wiksten

Jag erbjuder språkundervisning för bl.a personal och ansvariga personer för företag och samfund, för invandrare samt studeranden, t.ex smågrupper av abiturienter. Bland företagen har speciellt diskussionstimmar varit efterfrågade. Lektionerna hålls i kundens utrymmen. Konversationslektioner för en studerande kan också ordnas per Skype eller med hjälp av andra datatekniska kommunikationsförbindelser.


Jag översätter från finska till svenska och från svenska till finska bl.a:

   - tal och anföranden
   - artiklar i tidskrifter och dagstidningar
   - läro- och utbildningsmaterial
   - läroböcker i samhälleliga ämnen, nationalekonomi och företagsekonomi
   - guider i näringslära
   - varudeklarationer
   - webbsidor
   - presentationsmaterial för produkter och företag
   - bruksanvisningar och handböcker
   - spelregler
   - dokument med undantag av officiella betyg och intyg
   - affärsbrev
   - överenskommelser
   - manus för dokumentprogram och filmer

Fråga mera. Så gott som allt går att översätta.