Yhteystiedot

Kielipalvelu-Språktjänst
Lena Wiksten
lena.wiksten(at)kielipalvelulenawiksten.fi
Sirkankatu 34
28120 Pori
Gsm 046-5638456

Prissättning

Mina priser baserar sig på en timtaxa, som år 2013 är 65,18 € inklusive mervärdeskatt. I fråga om översättningsarbete betyder en timme 60 minuter, beträffande undervisning är en timme 45 minuter. Vid undervisning av grupper tillkommer en tilläggsavgift på 5 euro för varje deltagare som överstiger 3 elever.

För översättningsarbeten fakturerar jag en halv timme d.v.s 32,59 euro för den tid som överskrider jämna timmar med 5-30 minuter och för den tid som överskrider 30 minuter fakturerar jag för en hel timme. Översättningen av ett ark (ca 2400 slag) med mellansvår text tar ungefär 50 minuter i anspråk. Tidåtgången och därmed priset påverkas också av hur begriplig, d.v.s hur flytande och korrekt den text är, som ska översättas.

Min minimifaktura är 32,59 euro inklusive mervärdesskatt.

Mina priser inkluderar förutom min lön också Handleslaget Eezys andel samt arbetsgivarens sidokostnader och arbetstagarens sidokostnader samt mervärdesskatt.

Undervisningen sker hos kunden eller i utrymmen som reserveras och bekostas av kunden. I helhetspriset tillkommer sålunda också eventuella kilometerersättningar.

Framsida

Produkter